jueves, 12 de mayo de 2011

THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD (VIDEOGAME / VIDEOJUEGO) (2011)

Koji Kondo, Hajime Wakai and Mahito Yokota

No hay comentarios: